Test test test

Agenda Scouting Aalten

Geen gebeurtenissen gevonden

Scouting Aalten bestaat uit 6 leeftijdsgroepen. Bij Scouting worden leeftijdsgroepen speltakken genoemd. De wekelijkse activiteiten van de verschillende speltakken zijn aangepast aan de specifieke kenmerken en interesses van de leeftijdsgroep. Bovendien wordt de rol van de leiding naarmate de kinderen ouder worden anders. De leiding wordt in de oudere groepen langzamerhand meer begeleiding wat uiteindelijk leidt tot zelfstandigheid.

Speltakken bij Scouting Aalten:

1. Bevers van 5 t/m 7 jaar.
2. Welpen van 7 t/m 11 jaar.
3. Scouts van 11 t/m 15 jaar.
4. Explorers van 15 t/m 18 jaar.
5. Pivo's vanaf 18 jaar.
6. Stam vanaf 25 jaar. 

De aangegeven leeftijdsgrenzen zijn indicatief. Omstandigheden kunnen er voor zorgen dat kinderen in een andere groep terecht komen.